In een artikel in BasisschoolManagement (nr1, 2019) kijken we naar een praktische benadering
voor de totstandkoming en vernieuwing van het schoolplan en hoe het de komende vier jaar
als ‘levend’ document een hulpmiddel is bij de sturing op kwaliteit.

lees hier het artikel

kijk hier voor een inhoudsopgave en voorbeeldinvullingen van een schoolplan

kijk hier voor een voorbeeld kwaliteitskalender
Bijsterbosch-Onderwijs-Advies   |   06 572 83 485   |   info@bijsonderwijsadvies.nl         CRKBO Instelling
foto's website: Marcel Slagman