poraad                            PO-Raad Auditorentraining B2O  

B2O (Bijsterbosch-Onderwijs-Advies en Bonne van Dam Onderwijsconsultancy bv) is door de PO-Raad gevraagd om interne audittrainingen aan te bieden. De training is bedoeld voor schoolleiders, intern begeleiders en beleidsmedewerkers onderwijs/kwaliteit, die een rol hebben in de onderwijskwaliteitszorg op schoolniveau of op bovenschools niveau. Om het leren van elkaar te stimuleren hanteren we een groepsgrootte van maximaal vijftien deelnemers en maximaal twee deelnemers per bestuur. Wat u gaat leren Interne audits zijn een steeds belangrijker instrument voor schoolontwikkeling. Auditoren bezoeken elkaars scholen en geven feedback op de kwaliteit van het onderwijs en verbeteradviezen. Om dit goed te kunnen doen is training noodzakelijk. Auditeren moet je leren!

Doelen van de training
Tijdens deze training leert u een complete audit uit te voeren. Na afloop kunt u het volgende:
1. Het uitvoeren van een voorbereidende documentenanalyse, waaronder de schoolzelfevaluatie.
2. Systematisch observeren van lessen (pedagogisch-didactisch handelen) en hier een waardering aan geven.
3. Voeren van auditgesprekken met leraren, directie, intern begeleider, leerlingen en ouders.
4. Bevindingen en conclusies mondeling terugkoppelen naar directie en team van de school.
5. Een auditrapport schrijven. Het basisprincipe van de training is ‘learning by doing’.

Aanpak van de training
Gestart wordt met twee scholingsdagen over het auditkader (mede gebaseerd op het onderzoekskader van de inspectie) en het auditproces: organisatie van de audit en rol van de auditoren. Wat is de inhoudelijke scope van de audit, welke vragen worden gesteld, welke communicatieve vaardigheden zijn van belang en hoe zorgen de auditoren er voor dat de feedback en adviezen als ondersteunend worden ervaren? Beide scholingsdagen bestaan uit blokjes informatie-overdracht en praktijkoefeningen (lesobservaties en gesprekken voeren). Vooraf ontvangen de deelnemers een uitgebreide cursusmap.

Na afloop van de trainingsbijeenkomsten worden auditteams gevormd (teams van drie deelnemers), die onder begeleiding een proefaudit uitvoeren op een school. Het auditteam voert de audit uit. De trainer kijkt mee en ‘modelt’ zonodig, stimuleert reflectie en geeft feedback (‘coaching on the job’). 

Tijdens twee volgende trainingsdagen worden de ervaringen met de proefaudit besproken en vindt een verdieping plaats over de communicatie tijdens de audit en de schriftelijke rapportage. Ook dit is een combinatie van informatie-overdracht en praktijkoefening.
Hierna kiezen de deelnemers een maatje uit de deelnemersgroep om in duoverband zelfstandig een collegiale audit op een school uit te voeren.

Tenslotte vindt een terugkombijeenkomst plaats met intervisie en reflectie op de uitvoering van de audits. De training wordt afgerond met bespreking van een draaiboek, waarmee de deelnemers binnen de eigen onderwijsorganisatie zelf een aanpak van interne audits kunnen opzetten (transfer).
Na afloop van de training ontvangt u een certificaat.

Data en locatie
B2O biedt in 2019 en 2020 twee trainingen aan. Het programma van de eerste training is als volgt:
Maandag 27 mei 2019 Startbijeenkomst
Ma en di 23 en 24 september 2019 Scholingsbijeenkomst (tweedaags)
Oktober-november 2019 Uitvoering audits
Donderdag 21 november 2019 Terugblik, reflectie en scholing
Januari-februari 2020 Audit in duoverband
Dinsdag 3 maart 2020 Terugblik en transfer naar eigen organisatie

Alle bijeenkomsten duren van 9:00-16:00 uur en vinden plaats in het Beatrixgebouw in Utrecht, Jaarbeursplein.
Inzet en kosten De training heeft een doorlooptijd van vier maanden en vraagt van u een inzet van 112 uren, verdeeld in 92 uren voor deelname aan de trainingsbijeenkomsten en de audits en 20 uren voorbereiding/zelfstudie. De eigen bijdrage is €1.000,- per deelnemer.
Voorwaarde voor deelname: iedere deelnemer draagt een school aan waarop een audit kan worden uitgevoerd.

Ga naar https://www.poraad.nl/agenda/auditorenscholing voor meer informatie en aanmelding

Wie zijn wij?
B2O is een samenwerkingsverband van Herman Bijsterbosch en Bonne van Dam. Beiden zijn onderwijsexpert en oud-inspecteur en hebben jarenlange ervaring met interne audittrainingen. Daarnaast voeren zij externe kwaliteitsaudits uit in het po, vo en (v)so en adviseren zij schoolbesturen over kwaliteitszorg en intern toezicht. De training wordt door hen gezamenlijk verzorgd. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Herman Bijsterbosch – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 06–57 28 34 85
Bonne van Dam – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 06–220 22339
Bijsterbosch-Onderwijs-Advies   |   06 572 83 485   |   info@bijsonderwijsadvies.nl         CRKBO Instelling
foto's website: Marcel Slagman