Een handleiding voor (kleine) besturen om vorm te geven aan het sturen op onderwijskwaliteit.


Bijsterbosch-Onderwijs-Advies heeft in opdracht van de PO-Raad een brochure
geschreven met handreikingen voor (kleine) besturen. Daarbij gaat het over vragen als:
  • Wat wordt er precies van ons gevraagd als het gaat om ‘sturen op kwaliteit van hetonderwijs’?
  • Hoe pak je dat zo aan dat je voldoet aan de kwaliteitseisen en de betrokkenheidvan (vrijwillige) ouders in stand blijft?
  • Hoe maak je aan mensen buiten de school duidelijk wat de kwaliteit van hetonderwijs is, liefst op zo’n manier dat het niet veel extra werk kost?
  • Hoe kun je de evaluaties die je binnen de school doet, gebruiken voor het verhaaldat je vertelt aan bestuur, ouders, inspectie en andere belanghebbenden?
  • Hoe zorg je dat de verschillende rollen (intern toezichthouder, bestuur, directie,medezeggenschapsraad) niet door elkaar gaan lopen?

Download hier de brochure.

Bij de brochure horen enkele concrete voorbeelden bij het sturen op onderwijskwaliteit:
een dashboard
een kwaliteitskalender
een termijnkalender


Inhoudsopgave van de brochure

inhoudsopgave
Bijsterbosch-Onderwijs-Advies   |   06 572 83 485   |   info@bijsonderwijsadvies.nl         CRKBO Instelling
foto's website: Marcel Slagman