Schoolplan

Dit schooljaar staat bij veel schoolleiders een nieuw schoolplan op het menu. Het maken van zo’n plan is een klus
waar niet iedere directeur enthousiast aan begint. Het is veel werk en als het af is, wordt het maar weinig gebruikt.
Dit komt mede omdat schoolleider en team het plan zien als een herhaling van andere beleidsdocumenten.
Ook is zo’n meerjarenplan weinig sturend, na twee jaar is het al niet meer actueel.
Hoe zorg je ervoor dat het schoolplan geen dubbeling is en toch een sturende functie heeft?

Lees hier het artikel uit BasisschoolManagement (februari 2019): Een levend schoolplan? Het Kan.

Hier vindt u een toelichting bij de opzet van een Levend Schoolplan en een voorbeeldinvulling.

Vragen? Advies of ondersteuning bij het maken van een Levend Schoolplan? Neem contact op.
Bijsterbosch-Onderwijs-Advies   |   06 572 83 485   |   info@bijsonderwijsadvies.nl         CRKBO Instelling
foto's website: Marcel Slagman