Speciaal voor Intern toezichthouders

Zicht op onderwijskwaliteit voor intern toezichthouders

U bent waarschijnlijk niet werkzaam in het onderwijs, maar houdt er wel toezicht op. Dan heeft u zich wel eens afgevraagd:
  • Welke basiskennis is noodzakelijk om te weten.
  • Wat wordt van mij gevraagd aan basiskennis.
  • Hoe diep in de organisatie wil ik kijken?
In deze stoomcursus onderwijskwaliteit wordt u meegenomen naar de belangrijkste elementen van het onderwijs: de kwaliteit van leraren, de veiligheid en resultaten van leerlingen, de kwaliteitszorg van scholen en besturen. U krijgt inzicht in de werkwijze van uw collega toezichthouder: de inspectie van het onderwijs. Tenslotte reflecteert u op uw rol als toezichthouder.

Intern toezicht: sturen met de handen op de rug
Hoe geef je vorm aan goed intern toezicht zonder het bestuur voor de voeten te lopen?
Iedere toezichthouder wil graag alles weten: gezonde nieuwsgierigheid die ook opgevat kan worden als lastig, te veel drukte, op elkaars stoel zitten etc.
Hoe kun je als intern toezicht en bestuur samen goed sturen, vanuit ieders verantwoordelijkheid en positie?

We ontwikkelen samen een kader en werkwijze waarbinnen raad van toezicht, bestuur en directies van scholen opereren, vanuit drie vragen:
1. Hoe kunnen we sturen: wat is een sturingsmodel dat bij ons past?
2. Hoe willen we sturen: hoe vullen we onze rollen in, hoe zorgen we ervoor dat we niet elkaars rollen uitvoeren?
3. Hoe gaan we sturen: welke afspraken maken we over onze werkwijze, hoe richten we het speelveld in, welke agenda’s hanteren we.

Uitgangspunt bij de werkwijze intern toezicht is het kwaliteitskader dat in de hele organisatie gehanteerd wordt. Daarmee bereik je alignement tussen uitvoering, besturing en toezicht.
Bijsterbosch-Onderwijs-Advies   |   06 572 83 485   |   info@bijsonderwijsadvies.nl         CRKBO Instelling
foto's website: Marcel Slagman