Over

foto website 600Herman Bijsterbosch werkt ruim 30 jaar in en voor het basisonderwijs als leraar, directeur, beleidsadviseur, onderwijsadviseur en (coördinerend) inspecteur. Bij de inspectie heeft hij gewerkt als inspecteur, teamleider en coördinerend inspecteur. In die laatste functie heeft hij de ontwikkeling van het nieuwe inspectiekader voor het primair onderwijs gecoördineerd.

Als onderwijsadviseur heeft hij zich vooral bezig gehouden met kwaliteitszorg voor besturen en directies. In het begin van zijn loopbaan is hij op verschillende scholen werkzaam geweest als directeur en leraar.

Na de Pedagogische Academie heeft hij Onderwijskunde gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en Bestuurskunde aan de Open Universiteit. Daarnaast heeft hij de opleiding Schoolleider PO doorlopen en diverse cursussen gevolgd.
Bijsterbosch-Onderwijs-Advies   |   06 572 83 485   |   info@bijsonderwijsadvies.nl         CRKBO Instelling
foto's website: Marcel Slagman